Hijyenik

Sadece g顤nen de?il, g顤nmeyen kirlerde elimizden kurtulamaz.

En Diplere kadar temizlik

Kirler neredeyse, biz orada, bulur imha ederiz.

Etkin Temizlik

Etkili bir temizlik, uzun sren bir temizliktir. Uyar?yoruz Aray?n!

Antibakteriyel

Temizlik u?runa hal?n?zdan olmay?n! Hal?lara zarar verecek kimyasallara son.

Bize ula?mak 蔞k kolay

Bir telefon yak?n?n?zday?z. Kap?dan al?r, temizlenmi?, po?etlenmi? iade ederiz.

Byyoruz

Sevginiz ve deste?izle, Glhal? yenileniyor, geli?iyor.

Hal? Y?kama Asamalar?

Hal? y?kama i?lemi bir 蔞k a?amadan olu?ur.

?lk a?ama da hal?n?n tozu ve kaba kirleri al?n?r, tozu al?nan hal?lar y?kamaya ge蔂eden 霵ce ?slat?l?r. Islat?lan hal?lar ?ampuanl? y?kamaya al?n?r ve kir durumuna g顤e y?kama i?lemi sresi de?i?ebilir. ?ampuanlanan hal?lar duruland?ktan sonra kurumaya al?n?r ve temizleme i?lemi sonlanm?? olur.

  • Toz ve kaba kirlerin al?nmas?.
  • Islatma.
  • ?ampuanlama (Hal?n?n kir durumuna g顤e gereken say?da tekrarlan?r.)
  • Durulama.
  • Kurulama.
  • Paketleme.
  • Teslimat.